MeWet

Mikä MeWeT on?

MeWeT on

 • jatkuvasti päivittyvä uusimman hyvinvointiteknologian tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristö.
 • asukkaan toimintakykyyn mukautuva älyasunto.
 • hyvinvointiteknologian kehittäjien ja käyttäjien kohtaamispaikka.
 • oppimisympäristö, jossa yhdistetään eri koulutusasteiden vahvuuksia ja monialaista osaamista.
 • yritysten, julkisten toimijoiden ja 3. sektorin TKI-toimintaa tukeva innovaatioalusta.
 • mallitila erilaisille hyvinvointia edistäville ja itsenäistä elämistä tukeville ratkaisuille.

MeWeT koostuu kahdesta Satakuntaliiton rahoittamasta EAKR-hankkeesta: ”MeWeT – Multifunctional environment for Well-being enhancinhg technology” sekä ”MeWeT-invest”. Sataedu hallinnoi hankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä Samkin kanssa.

MeWet-ympäristö valjastaa kiinteistöautomaation, korjausrakentamisen, esteettömyyden, etähoivateknologian, älykkäät toimilaitteet ja perinteiset palvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on palvella ihmistä toimintakyky- ja elämäntilannemuutokset huomioiden. Hankkeen aikana ympäristöön kehitetään uusia palvelukonsepteja.

MeWeT ympäristössä

 • tutkitaan, kehitetään ja testataan erilaisia hyvinvointiteknologiaratkaisuja, joita ympäristöön tuovat yritykset ja muut ratkaisuiden kehittäjät kuten oppilaitokset.
 • tutkitaan, miten erilaisia teknologioita voidaan yhdistää siten, että ne ovat käyttäjälle yksinkertaisia ja muodostavat toimivan kokonaisuuden.
 • opetetaan ja havainnollistetaan hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ja hyvinvointialan tarpeita eri ammattialojen toimijoille ja opiskelijoille ja tätä kautta edistetään tarveperusteisia teknologia- ja palveluinnovaatioita.
 •  pääsee tutustumaan sekä kaupalliseen että kehitteillä olevaan teknologiaan – mitä juuri minä voisin tarvita?
 • innovoidaan kiinteässä monialaisessa yhteistyössä sekä tarvitsijoiden että tuottajien kanssa.

Puuttuiko jokin olennainen toiminto? Tule luomaan itse sisältöä ja palvelukonsepteja kanssamme!

MeWeT-ympäristö rakentuu Sataedun Ulvilan toimipaikan alueelle  (Yhdystie, 28400 Ulvila).

Yhteystiedot

Sataedu, projektipäällikkö Jaakko Niemelä, jaakko.niemela@sataedu.fi; 0401994465

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Hyvinvointia edistävän teknologian tutkimusryhmä, Sari Merilampi, sari.merilampi@samk.fi; 0447103171

Tästä pääset MeWet -verkkosivuille